Om oss

Demab AB startades 2007 och är verksamt inom industriell automatiseringsteknik. Vårt kontor och vår verkstad ligger i Helsingborg.

Våra kunder finns både lokalt och internationellt spridda över hela världen. Lokala kunder är ofta exportföretag men även fasta anläggningar inom tex energi eller VA.

Vår styrka ligger i att vi kan kombinera montage av elskåp, elkonstruktion, programmering samt projekthantering inom en liten grupp. Detta kortar ledtider och ger bättre kvalitet på projekten då konstruktör, programmerare och montör driver projekten tillsammans.